ER MARK

VÅRA MASKINER

Vi hjälper er med gräv och markarbeten stora som små. Vi har erfarenhet i många år och ser till så att ert projekt får en jämn start.

VAD VI GÖR

SCHAKTNING

Schaktning är en form av markarbete som innebär att marken förbereds och grävs. Detta kräver tung utrustning, vilket betyder att de flesta fastighetsbolag eller ägare behöver anlita någon med denna utrustning.

MARKPRENAD

En markentreprenad är en person eller ett företag som gör entreprenadarbeten som innebär att förbereda eller underhålla mark där man till exempel vill bygga ett hus. Det kan gälla allt möjligt så som plantering, asfaltering, avverkning, röjning och en mängd andra saker.

RIVNING

Vi säkerställer att rivning genomförs på ett säkert sätt och vi kartlägger vilka material det är som ska rivas samt om det förekommer miljöfarliga ämnen som PCB och asbest. Vi ser till att all rivning genomförs enligt gällande regler för arbetsmiljö och avfallshantering.

SKOG

Vi fäller och röjer skogen åt er.Vi utför röjning, gallring och avverkning för markägare.Vi har lång erfarenhet av trädfällning och utför säkra och välplanerade mark- eller sektionsfällningar av träd i alla typer av miljöer.

BOKA NU

Skicka in era uppgifter till oss gällande ert projekt så tittar vi på det och återkommer till er så snart som möjligt med en offert och ett kostnadsförslag.